Koulutuksen sisältö

Opetus on suunniteltu siten, että se vastaisi mahdollisimman hyvin normaalin työelämän vaatimuksia. Koulutus kestää 18 kk ja opetus painottuu tekemällä oppimiseen. Parturi-kampaajan taitojen lisäksi painotamme myös yrittäjyyttä, myynnin ja markkinoinnin osaamista koulutuksen aikana. 

Opetuksesta vastaa Koulutuskeskus Unikan omistaja ja hiusalan opettaja Hannu Ojala. Opetuksessa ovat mukana lisäksi kaikki Unikassa työskentelevät ammattilaiset sekä vierailevat kouluttajat. Näin ollen opiskelijat saavat useampien kouluttajien myötä monipuolisempaa näkemystä ja osaamista.

 


Koulutuksen toteutus

Opetusta on 8 tuntia päivässä, 5 päivänä viikossa. Opiskeluajat sijoittuvat pääsääntöisesti klo 10.00-20.00 väliselle ajalle. Opiskeluvuorot jaetaan tarpeen mukaan aamu- ja iltavuoroihin tai pelkästään ns. yhteen päivävuoroon. Parturi-kampaaja-koulutuksen lisäksi Unikassa on mahdollisuus myös meikkaajakoulutukseen. Meikkaajakoulutukseen voit tutustua tarkemmin täältä.

Opetus etenee seuraavan jaksotuksen mukaisesti:

1.jakso
Jakson pituus on n. 3 kuukautta ja se painottuu alan perustietoihin, teoriapohjaan sekä harjoitetöihin. Sisältö on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen ammattiaineiden osalta. Yleisaineita ei ole. Lisäksi keskitytään yrittäjyysopintoihin sekä myynti- ja markkinointitaitoihin.

2.jakso
Jakso keskittyy asiakastöiden tekemiseen opettajien ja ohjaajien avustamana. Tämän jakson pituus on n. 15 kuukautta. Tavoitteena on saada vahva tuntuma alan perustöihin ja kehittyä itsenäiseen työskentelyyn koulutuksen päätteeksi.

3.jakso
Työharjoittelujakso suoritetaan opiskelijan itse valitsemassa parturi-kampaamossa. Työharjoittelun tavoitteena on vakuuttaa työnantaja opiskelijan ammatillisesta osaamisesta ja saada työpaikka harjoitteluyrityksestä välittömästi koulutuksen päätteeksi.

Koulutuksen lopussa järjestetään yhteistyössä julkisen oppilaitoksen kanssa näyttötutkintotilaisuus, jossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kauneusalan perustutkinto (parturi-kampaajan osaamisala).

Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana tasokokeita, joiden hyväksytyksi suorittaminen on koulutuksen jatkamisen edellytys. Tasokokeilla on tarkoitus selvittää opiskelijan motivaatio koulutukseen sekä edellytykset selviytyä tulevassa ammatissaan.

 

Kelan opintotuki

Unikan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea kelan opintotukea. Opintotukena voidaan myöntää opintorahaa sekä opintolainan valtiontakaus sekä vuokralla asuva opiskelija voi hakea Kelan yleistä asumistukea. 

Opintotukea voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Opintotukea voi hakea myös lomakkeella, jonka voi tulostaa osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet tai hakea Kelan toimistoista. 

 

Koulutuksen kustannukset

Koulutus on ilmainen, opiskelijan tulee ainoastaan maksaa oppimateriaali- ja työvälinepaketti koulutuksen alussa (1240€ /opiskelija). Laadukkaat, henkilökohtaiset työvälineet kestävät pitkään mukana myös työelämän haasteissa.